درباره ما

اهداف و ارزش های انبوه سازان خلیج فارس
مجموعه انبوه سازان خلیج فارس با بهره گیری از افراد متخصص بر آن است تا با اتکا به اعتماد شما مشتریان عزیز در ارائه هر چه بهتر خدمات، شرایط مناسبی را برای خرید آسان شما فراهم نمایید. ما بر آنیم تا با ایجاد روابط صحیح و سالم بین خود و مشتریان بر پایه اصول مشتری مداری احساس رضایتمندی را به شما عرضه نماییم .
امید است بتوانیم به آنچه گفته و اعتقاد داریم عمل نماییم.

کشورما با بیش از شش هزار کیلومتر مرز مشترک خشکی با کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکنستان، ترکیه، آذربایجان، عراق و دو هزار و 700کیلومتر مرز ابی در دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان ظرفیتی را پیش روی اقتصاد ایران گشوده که اگر درست از این موقعیت راهبردی بهره ببریم می توانیم در کنار روابط گرم سیاسی از مزیتهای سرشار اقتصادی این همجواری نیز بهرمند شویم. متاسفانه جنگ و تحولات اخیر در کشورهای همجوار باعث ویرانی های بسیاری در کشورهای همسایه گردیده که از سوی دیگر موقعیت متاز ایران به عنوان تنها کشور کاملا امن منطقه در این شرایط یک ظرفیت اقتصادی ویژه ایجاد نموده است که میتوان امیدوار بود که با استفاده درست از این ظرفیت و تزریق سرمایه گذاری های جدید به این حوزه ، غول اقتصاد ایران را بیدار کند و ایران بتواند همان نقشی را در منطقه ایفا کند که قدرت اقتصادی آلمان و اروپا بر عهده دارد.