شمش فولادی

شمش فولادی یکی دیگر از محصولات انبوه سازان خلیج فارس است که از جمله فرآورده های میانی نورد فولاد است. شمش فولادی به دو تولید می گردد. شمش فولادی که به صورت بیلت تولید می گردد، تحت عنوان شمشال نیز (bloom) و بلوم (billet) صورت بلیت شناخته می شود و دارای سطح مقطع دایره ای و یا مربعی شکل است. بیلت دارای عرض کمتر از 15 سانتی متر و سطح مقطع کمتر از 230سانتی متر مربع است و از این رو بیشتر برای مصارف تولید میلگرد و سیم استفاده می شود . شمش فولادی که به صورت بلوم تولید می گردد، تحت عنوان شمشه نیز شناخته می شود. بلوم نیز دارای سطح مقطعی کمتر از 230 سانتی متر مربع است اما عرض آن بیش از 15 سانتی متر مربع است . شمش فولادی بلوم معمولا برای مصارف ساخت ریل ، قطار، سپری، ناودانی، قوطی، تیرآهن کاربرد دارد.